İngilizce Çeviri İzmir

Günümüzde çeviri denince genel olarak akla ilk gelen dil İngilizce ve de İngilizce çeviri olur. Bunun en önemli nedeni ise elbette ki çok sayıda İngilizce bilen kişinin olmasıdır.

İngilizce bilen hemen herkes çeviri yapabileceğine inanır. Fakat bu İngilizce çeviri de olsa, başka bir dilde de olsa sadece İngilizce konuşmakla aynı olmadığı için, İngilizce çeviri de herkesin yapabileceği bir iş olmaktan çıkar. Birçok kişi İngilizce konuşabiliyor şu sıralar. Fakat herkes gramer bilmiyor bu nedenle İngilizce çeviri yapamıyor.

Bunun yanında tercüme dediğimiz şey iki şekilde olur. Birincisi sözlü tercüme (simultane) ikincisi yazılı tercüme. Tercüme bir profesyonellik gerektirir. O dilde uzman olmanız gerekir. Herhangi bir dildeki yazıyı diğer bir dile tercüme etmek; o dilde ifade edilmiş fikirleri hiç değiştirmeden ve ilave veya çıkarım yapmadan diğer dile çevirmek demektir.

Yani bir cümlenin tercümesinde esas alınması gereken şey; sözcüklerin aynen ve cümlelerin direkt olarak tercüme edilmesi değil, o cümlede ve kelimelerde ifade edilen anlamın öteki dile aktarılmasıdır. Tercümesi yapılan bir yazı, aslında var olduğu dile tekrar çevrildiği zaman, eski anlamını ve eski etkinliğini asla kaybetmemelidir.

İlk olarak yazıdaki cümleleri tek tek çevirmeden, muhakkak yazının hepsini okuyunuz. Bu şekilde nasıl bir yazıyla karı karıya olduğunuzu anlamış olursunuz ve cümlelere geçtiğiniz zaman kelimelere ne gibi anlamlar yükleyeceğinizi daha kolay kavramış olurusunuz. Örneğin; “dear” kelimesi resmi bir yazışmadan “sayın” olarak çevriliyorken, resmi olmayan yazılarda “tatlım” diye çevrilebiliyor. Örnekleri arttırmak gayet tabi mümkün.

Yazının türünü anlamak oldukça önemli bir şeydir. Bunu yaptıktan sonra tek tek cümleleri çevirmeye başlayabilirsiniz. Cümleleri çevirirken ilk önce cümlenin yüklemi olan kelimeyi bulmanız gerekmektedir. Yüklem cümle içinde tense’i (zamanı) taşıyan öğedir veya tense’i taşıyan yardımcı fiilden sonra gelen öğedir. Bir cümleyi yüklem ayakta tutar ve yüklemi bulduktan sonra özne, nesne, zarf, dolaylı tümleç gibi öğeleri bulmak oldukça kolaylaşır. Özne ve nesnelerin yan cümlecik olarak bulunabileceğini kesinlikle unutmamak gerekir.

Örnek vermek gerekirse; ” I do not know, how is he.” cümlesindeki yüklem sende’i taşıyan yardımcı fiilden sonra gelen “know” fiilidir. Yüklemi bulduktan sonra “neyi bilmiyorum” şeklinde sorarsanız, ana cümlenin nesnesi olan ve kendisi bir yan cümlecik olan “how is he” öğesini bulmuş olursunuz. “how is he” ana cümlenin nesnesidir. “how is he” yerine “his spirits” tamlamasını koyarsanız durum daha anlaşılır olacaktır.

Bu noktada noun clause, relative clause, adverbial clause gibi konuları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenledir ki Çeviri yaparken o dili konuşabilmeniz yeterli bir parametre olmaktan uzaktır. Dili konuşabilmenizden ziyade o dilin dil bilgisine hakim olmanız daha önemli bir mevzudur.

Çeviri yaparken İngilizce-İngilizce sözlük kullanılması tavsiye edilmektedir. Böylece bire bir çeviri yapmış olursunuz. Kelimelerin İngilizce anlamı kontrol edilerek akla gelen Türkçe ifadelerden en uygunu bulunmuş ve yazıdan anlatılmak istenen duygu neredeyse bire bir ifade edilmiş olur.

Günümüzde özellikle yabancı dizi veya filmler için altyazı aracılığıyla dilimize çeviriler yapılmaktadır. Bu altyazı konusunda birçok kişi emek harcamaktadır. Fakat altyazı da metin çevirisi kadar zordur. Altyazı oluşturulurken muhakkak konuşma diline hakim olmak ve doğru sözcükleri seçmek gereklidir.

Bu işin en önemli uzmanları elbette ki yeminli tercüman olan kişilerdir. Bu kişiler yeminli tercüman olarak noter aracılığıyla noter tasdikli olarak görev yapmaktadırlar. Noter tasdikli olmalarının fiyatlara oldukça etkisi vardır.

Ayrıca noter tasdikli olmak işin ciddiyetini ve devlet tarafından denetlendiğini gösterir. Bunu yanında noter tasdikli çeviriler her sektörde itibar görür. Yeminli tercüman olan kişilerin birçoğu İngilizce öğrenirken yurt dışında okumayı tercih etmektedirler. Yeminli tercüman olarak görev yapacak kişiler için bu tercih oldukça yerinde ve doğru bir karardır. Çünkü bir dili anlatmak için öncelikle o dilin ait olduğu kültürü yakından yaşamak gerekmektedir. En doğru şekilde ancak ve ancak böyle öğrenilebilir.

Birçok web sitesi bu şekilde tercümanlık hizmeti vermektedir. Web sitesi aracılığıyla çevirmek birçok bakımdan faydalı olmaktadır. Web sitesi ulaşım, zaman gibi konularda oldukça pratiktir. Web sitesi fiyatları anlamında da değişiklik göstermektedir.

Fiyatlar çok çeşitli olduğu için kalite de değişmektedir. Kimi fiyatlar yeminli tarafından yapılan çevirmenlere bağlı olarak yüksektir, kimi fiyatlar normal İngilizce bilen bir şahıs tarafından olduğu için daha uygundur.

Bu konuda İzmir fiyatlarına bakacak olursak önümüze birçok farklı fiyat çıkacaktır. İzmir çeviri piyasasında kimi firma 1000 karakter için İngilizce-Türkçe çeviride 14-16 TL arası isterken Türkçe-İngilizce çeviride 15-20 TL arası fiyat çıkmaktadır. İzmir fiyatlarında işi daha farklı boyutlara taşıyıp 8-10 TL arası çeviri yapan ve iş almaya çalışan kişiler de mevcuttur. İzmir piyasası çeviri konusundan oldukça çeşitlidir diyebiliriz.

İşin aslı şudur ki; çeviri yapmadan veya yaptırmadan önce, çevirimizin önemine bakılarak çok iyi bir değerlendirme yapmak ve ardından doğru seçimi yapmak oldukça hayati olabilmektedir.

Dünyanın ortak dili haline gelen İngilizceyi herkes kendi seviyesinde günlük dilde kullanmakta. Ancak olay akademik ve iş yazısına geldi mi günlük konuştuğunuz İngilizcenin temel düzeyde kaldığını anlıyorsunuz. Nitelikli İngilizce çeviri de İşin içine birçok terim ve kalıplar girmeye başlıyor.
Amacımız İngilizce teknik yazılar başta olmak üzere tüm yazılarınızı en doğru şekilde çevirebilmek. Bunun içinde İngilizce’ye profesyonel seviyede hakim birçok uzmanla çalışmaktadır. Bulunduğunuz her sektöre uygun bir İngilizce çeviri uzmanı bünyesinde bulundurmaktadır. İngilizce Tercüme büromuz bu konuda hassas ve profesyonel davranmaktadır.

Örneğin tıbbi veya akademik alanda bir çeviriyse hemen bu konudaki uzman sizin İngilizce çevirilerinizle detaylı olarak ilgileniyor. Dolayısıyla, Chicken Translate, denen durumla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Yani kelimelerin teknik olmayan anlamlarını kullanarak resmi ortamlarda komik duruma düşmemeniz sağlanıyor.
Eğer işinize saygı duyuyorsanız ve kaliteli bir iş almak istiyorsanız, İngilizce Çeviri konusunda profesyonellerle çalışmanız gerekiyor ve bunun da adresi doğru İngilizceTercüme Bürosundan, Arkantos İzmir Çeviri’den geçiyor. Ayrıca İngilizce çevirilerinizin sayısı arttıkça size özel indirimlerimizden de yararlanmanız mümkün.

Çeviri Dilleri

Çeviri Türleri

Çevirilecek Bir Dökümanınız Mı Var?

Şimdi Bilgi Alın!