Lehçe Çeviri İzmir

Lehçe Polonya’nın resmi dilidir ve Polonya ile birlikte dünyada ortalama 50 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Slav dilleri öbeğine bağlı olan Lehçe, Hint-Avrupa dilleri ailesindendir. Polonya, 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olduktan sonra diğer üye ülkeler ile arasında olan ithalat ve ihracatta büyük artış olmuştur. İhracatın artması ile Polonya’nın ekonomisi büyük ölçüde büyümüştür. Yer altı kaynaklarının çok zengin olması ile bilinen Polonya, sanayi, tarım ve ulaşımda öncü ülkelerdendir. Bu yüzden ülkemiz ile olan ticari ve akademik ilişkileri büyük önem arz etmektedir.

Türkçe-Lehçe Çeviri

Türkçe dilinden Lehçe diline çeviri, mutlaka uzman bir tercüman tarafından yapılmalıdır. Dilin alfabesinin ve mantığının farklı olması, uzman bir tercüman tarafından yapılmayan çevirilerde tercümelerin yeterince sağlıklı olmamasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden en iyi sonuca ulaşabilmek için, işinde iyi bir tercüman tercih edilmelidir. Akademik, tıbbi, resmi, ticari vb. belgelerin çevirileri, bu konuda yeterli teknik bilgiye sahip bir tercüman tarafından çevirildiğinde oluşabilecek hatalar en aza indirgenmiş olur. Pasaport, evlilik belgesi vb. belgelerin tercümesi, mutlaka Noter Yeminli Tercüman tarafından yapılmalıdır.

Lehçe ve Diğer Dillerde Çeviri

Lehçe dilinden diğer dillere çeviri iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan biri aktarmalı çeviri, diğeri ise direk çeviridir. Aktarmalı çeviride iki çevirmen birlikte çalışmaktadır. Belge ilk önce Türkçe diline çevirilir, ardından diğer bir çevirmen tarafından Lehçe diline tercümesi yapılır. Aktarmalı çeviri yapılırken anlam kaybı ve bozukluluğu olmaması için iki çevirmenin de titizlikle ve işbirliği ile çalışması gerekmektedir. Aksi taktirde belge sağlıklı bir şekilde çevrilemez. Direk çevirilerde iki dilde de uzman olan bir personel belgeyi başka bir dile çevirmeden direk Türkçe dilinden Lehçe diline aktarır.

Çeviri Dilleri

Çeviri Türleri

Çevirilecek Bir Dökümanınız Mı Var?

Şimdi Bilgi Alın!